MilletvekillerimizYunanistan'da, 1920’den Günümüze Kadar Milletvekili Seçilen Batı Trakya'lı Türkler

1 KASIM 1920
1 - Müderris Hafız Ali Galip Gümülcine
2 - Müderris Hafız Salih Efendi *
3 - Arifzâde Arif Bey *
4 - Hasan Abdürrahimoğlu İskeçe

16 ARALIK 1923
1 - Mustafa Ağa Gümülcine
2 - Eminbeyzâde Hasan Bey Dimetoka
3 - Müderris Hoca Mestan Efendi İskeçe

7 KASIM 1926
1 - Müderris Hafız Ali Galip Gümülcine
2 - Mustafa Ağa *
3 - Şükrü Mahmutoğlu İskeçe
4 - Haşimbeyzâde Fehmi Bey *

19 AĞUSTOS 1928
1 - Müderris Hafız Ali Galip Gümülcine
2 - Cezayirli Muhtar Ali Rıza *
3 - Niyazi Mumcu İskeçe
4 - Halil Karaçanlı *

25 EYLÜL 1932
1 - Müderris Hafız Ali Galip Gümülcine
2 - Mustafa Ağa *
3 - Hatip Yusuf *
4 - Hasan Abdurrahimoğlu İskeçe

5 MART 1933
1 - Müderris Hafız Galip Gümülcine
2 - Mustafa Ağa *
3 - İbrahim Demir Serdarzâde İskeçe
4 - Hasan Abdürrahimoğlu

9 HAZİRAN 1935
1 - Hatip Yusuf Gümülcine
2 - Mehmet Mustafaoğlu *
3 - Niyazi Mumcu İskeçe
4 - Hamdi Hüseyin Fehmi *

26 OCAK 1936
1 - Müderris Hafız Ali Galip Gümülcine
2 - Hamdi Hüseyin Fehmi İskeçe

31 MART 1946
1 - Osman Üstüner Gümülcine
2 - Faik Engin *
3 - Hüseyin Zeybek İskeçe
3 - Osman Nuri Fettâhoğlu *

5 MART 1950
1 - Fehmi Otmanlı Gümülcine
2 - Osman Üstüner *
3 - Osman Nuri Fettâhoğlu İskeçe

9 EYLÜL 1951
1 - Osman Üstüner Gümülcine
2 - Os. Nuri Fettâhoğlu İskeçe
3 - Hamdi Hüseyin Fehmi *

16 KASIM 1952
1 - Yusuf Hasanoğlu (Molla) Gümülcine
2 - Hasan Hatipoğlu *
3 - Os. N. Fettâhoğlu İskeçe

19 ŞUBAT 1956
1 - Osman Üstüner Gümülcine
2 - Yusuf Hasanoğlu *
3 - Os. N. Fettâhoğlu İskeçe

11 MAYIS 1958
1 - Osman Üstüner Gümülcine
2 - Yusuf Hasanoğlu *
3 - Os. N. Fettâhoğlu İskeçe

29 EKİM 1961
1 - Yusuf Hasan Oğlu Gümülcine
2 - Hasan Hatip Oğlu
3 - Os. N. Fettâh Oğlu İskeçe

1 KASIM 1963
1 - Yusuf Hasan Oğlu Gümülcine
2 - Hasan Hatip Oğlu
3 - Os. N. Fettâh Oğlu İskeçe

16 ŞUBAT 1964
1 - Hasan Hatip Oğlu Gümülcine
2 - Yusuf Hasan Oğlu

17 KASIM 1974
1 - Yaşar Mehmetoğlu Gümülcine
2 - Sebahattin Galip

20 KASIM 1977
1 - Hasan İmamoğlu Gümülcine
2 - Orhan Hacıibram İskeçe
3 - Celâl Zeybek

18 EKİM 1981
1 - Yaşar Mehmet oğlu Gümülcine
2 - Ahmet Mehmet

2 HAZİRAN 1985
1 - Mehmet Müftü oğlu Gümülcine
2 - Ahmet Faik oğlu İskeçe

2 HAZİRAN 1989
1 - Sadık Ahmet Gümülcine

5 KASIM 1989
1 - İsmail Molla Gümülcine

8 NİSAN 1990
1 - Sadık Ahmet Gümülcine
2 - Ahmet Faikoğlu İskeçe

10 EKİM 1993
-
22 EYLÜL 1996
1 - Galip Galip Gümülcine
2 - Mustafa Mustafa *
3 - Birol Akifoğu İskeçe

9 NİSAN 2000
1 - Galip Galip Gümülcine
2 - Ahmet Mehmet *

7 MART 2004
1 - İlhan Ahmet

16 EYLÜL 2007
1 - Çetin Mandacı İskeçe
2 – Ahmet Hacıosman Gümülcine

04 Ekim 2009
1 – Çetin Mandacı İskeçe
2 – Ahmet Hacıosman Gümülcine

06 Mayıs 2012
1 – Hüseyin Zeybek İskeçe
2 – Ahmet Hacıosman Gümülcine
3 – Ayhan Karayusuf Gümülcine

17 Haziran 2012
1 – Hüseyin Zeybek İskeçe
2 – Ahmet Hacıosman Gümülcine
3 – Ayhan Karayusuf Gümülcine