Tanınmış Kişiler » MEHMET EMİN AGA (1931 - 2006)İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga 3 Eylül 1931 tarihinde İskeçe'nin Şahin köyünde Gülsüm hanım ve Mustafa efendiden dünyaya gelmiştir. Fakat nüfus memurluğunda 1 Ocak 1932 doğumlu görünmektedir.

İlkokul eğitimine 2. Dünya Savaşı'ndan önce Yunanistan idaresinde başladı, 1941'de Bulgar işgali sırasında Bulgaristan idaresinde tamamladı.

1945 yılında hafızlığını tamamladıktan sonra, 1945 ile 1947 yılları arasında İzmir Sultaniyesi'nden mezun Hüseyin Efendi nâm Hocaefendi'den ders aldı. 1948-1949 yıllarında o zamanın İskeçe Müftüsü Sabri Efendi'nin, bilâhare Şahin'de ders veren Hacı Veliddin Efendi'nin ders halkasına katıldı. 1951 ile 1953 yılları arasında Gümülcine'de özel ders veren Hafız Ali Reşad'tan dersler aldı. 1953-54 öğretim yılında Gümülcine Medresesi'nin son sınıfını okuyarak buradan mezun oldu.

1954-1955 yıllarında Şahin'de açılan Medresede de talebelik yaptı. Hafız Ali Reşad'ın Şahin'den ayrılmasıyla, Şahin Medresesi Hocalarından Hafız Mehmet İhtiyar'ın riyasetinde; Hüseyin Cahit Hacıahmetoğlu ve Hafız Cemal Köse ile birlikte 1978 yılına kadar Şahin Medresesi'nde hocalık yaptı. O yıllarda ihtiyaçlar o kadar çoktu ki, sadece İskeçe Balkan kolundan değil, İskeçe Merkez, Ova ve Yaka bölgesi köylerinden de öğrenciler Şahin Medresesi'nde öğrenim görmüşlerdir.

M. Emin Aga, genç ve dinamik bir hoca olarak medresede bulunduğu yıllarda, öğrencilerle derslerin dışında da ilgilenir, dertlerini dinler, onlara her zaman yakın olurdu. Bundan dolayı 1968 yılında Askeri İdarede Drama'da tutuklu olarak Divan-ı Harp'ten geçti. Mahkeme heyetinin ikiye karşı üç oyu ile beraat etti. Emniyetten mahkemeye gönderilen iddianamede; talebeler üzerinde etkin olduğunu, onları istediği şekilde yönettiğini ve onlara "Batı Trakya Türklerindi, yine Türklerin olacak" diye telkinlerde bulunarak aşılamaya çalıştığını, hatta gerek medrese içinde gerekse halk arasında ileri sürdüğü görüşlerle Askeri İdareyi devirmek için mücadele verdiğini, bu cesareti de İskeçe Müftüsü olan babasından aldığı yer alıyordu.

1968 yılından sonra babasına yardımcı olmak üzere İskeçe Müftülüğü'nde başkatip olarak görev alır. Daha sonraki yıllarda siyasete de giren Mehmet Emin Aga, özellikle 1985'te İskeçe'de oluşturulan bağımsız Barış ve 1989'daki İkbal listelerinde yer alarak büyük mücadele vermiştir. 

1990 yılında Batı Trakya Türk azınlığının milli mücadele günü olarak kabul edilen 29 Ocak olaylarında haince saldırılara maruz kalmış, muhtelif yerlerinden şişlenerek öldürülmek istenmiştir. Bu duruma üzülen babası Mustafa Hilmi Efendi rahatsızlanarak çok kısa sürede 12 Şubat tarihinde vefat etmiştir.

1990 yılında babası İskeçe Müftüsü merhum Mustafa Hilmi'nin vefatından sonra boşalan müftülük makamına, Mehmet Emin Aga 2345/1920 sayılı yasanın uygulanması şartıyla İskeçe Müslüman Türklerin ısrarı üzerine İskeçe Müftüsü naipliğini kabul etmiştir. Gümülcine Müftülüğüne, bu yasaya ters düşen bir uygulamayla Cemali Meço, asaleten tayin edilince, M.Emin Aga bu tayini protesto etmek için istifa etmiştir. Bunun üzerine 18 Ağustos 1990 tarihinde Cuma günü camilerde yapılan seçimle 4 müftü adayı arasından en çok oyu alan Mehmet Emin Aga İskeçe Müslüman Türk cemaati tarafından müftü seçilmiştir.

İskeçe Türk cemaatinin seçtikleri Müftü Mehmet Emin Aga, sözde makam gaspı suçundan mahkemelere sürülüp yargılandı. Müteaddit defalar İskeçe ilinden yüzlerce kilometre uzaklıklardaki Agrinyo, Larisa, Lamiya ve Serez mahkemelerinde sanık sandalyesine çıktı ve yüzlerce ay hapis cezasına çarptırıldı. 6 ay da Larisa hapishanesinde yattı.

İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, Batı Trakya'nın en önemli sorunlarından biri olan müftülük sorunuyla hayatının sonuna kadar mücadelesini sürdürmüştür.

İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga 25 Nisan 2003 Cuma günü sabah namazı dönüşü evinde saldırıya uğradı. Saldırgan Müftüyü vücudunun çeşitli yerlerinden, özellikle de başından ölümcül darbelerle yaraladı.

Bu saldırının ardından kısa bir süre sonra beyin kanaması geçirerek uzun müddet İstanbul GATA hastanesinde tedavi görmüştür.

Bu tedavi sürecinden sonra İskeçe'ye dönen müftü Aga bir yıldan beri karaciğer yetmezliği sebebiyle tedavi görüyordu.

İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, 9 Eylül 2006 Cumartesi günü sabah saat 06:00'da Allah'ın rahmetine kavuşmuştur.